Kontingent

Kontingent for Krokuslia Velforening 

I henhold til årsmøte er kontingenten for 2019 uendret fra året før. I velforeningen er det lagt opp til to innbetalinger i året. Som beskrevet i vedtektene, skal innbetaling for første halvår være betalt innen 15. mars og for andre halvår 15. september.
  

Som bestemt på årsmøtet skal hver boenhet betale 4200 kr året i kontingent, 350 kr pr. måned. Dette utgjør da 2100,- for hvert halvår som skal betales inn ved de angitte datoene.

 
Velforeningen økonomi er satt bort til Trio Eiendomsservice, de håndterer også innbetalingene og vil sørge for at dere medlemmer vil få faktura når kontinentet skal betales. Der er mulig å lage autogiro i egen nettbank. Det er ikke mulig med e-faktura.

 

Boligfeltet i hjertet av Buvika