Meglere

Styrets leder

Karstein Kvistad
Langekra 35
7350 Buvika
Mail: styret@krokuslia.no

Kontingent

Kontingenten betales i to terminer, 15. mars og 15. september.  Ønsker man å betale hele kontingenten 15. mars går det helt fint.

Kontingenten for 2019 er på årsmøte fastsatt til 2100 pr halvår. og dekker daglig drift og vedlikehold  samt videreutvikling av fellesarealene og velforeningen. Det settes i tillegg av midler for fremtidige større investeringer.

Vi har ingen planlagte oppgaver som medfører økt kontingent. Det er heller ingen informasjon av betydning som Styret i velforeningen trenger å informere om pt.

Velforeningens kontonummer er:  4202.46.18204

Vedtekter

Årsmelding 2019

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Signert protokoll

Gebyr for eierskifteerklæring

Styret har ingen gebyr knyttet til eierskifteerklæringen.

Informasjon om nye eiere

Vi ber om at megler sender over eierskiftemelding til oss så snart det lar seg gjøre til styret@krokuslia.no.

Boligfeltet i hjertet av Buvika